• srpski

Petlja Batajnica

Petlja  "Batajnica" izvodi se u sklopu 70 km duge obilaznice oko Beograda, kojom se teški saobraćaj izmešta iz urbanog jezgra grada. Nalazi se na početku sektora A, Batajnica-Dobanovci, dugog 10.1 km, koji povezuje autoput E-75 (Novi Sad-Beograd) i E-70 (Beograd-Zagreb). Konstrukcija se sastoji od dva paralelna vijadukta, koji zajedno čine pun profil autoputa.
Ukupna dužina glavne konstrukcije je 1396 + 1429 = 2825 m. Svaki od vijadukata ima po dve pristupne rampe, čija je ukupna dužina 681 m. Rampama se obezbeđuje veza autoputa sa saobraćajnicama koje vode ka Zemunu i Batajnici. Površina svih konstrukcija iznosi 46000 m2.

Ključne pozicije:
- Izrada idejnog i glavnog projekta - Zemljani radovi: 22.540 m3
- Bušeni šipovi Ø1200: 8.991m
- Ugradnja betona: 39.210 m3
- Ugradnja armature: 3.033.548 kg
- Ugradnja asfalta: 38.420 m2