• srpski

Most na Savi - PILON

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MOSTA:
- Ukupna dužina mosta: 964m
- Glavni raspon: 376m
- Širina mostovske konstrukcije: 45m
- Visina pilona: 200m
- Prečnik u osnovi: 35m
- Prečnik na vrhu: 1.5m
- Ukupna masa stuba: 170.000t

Ključne pozicije:
- Ugradnja armature: 1.562.449 KG
- Ugradnja betona: 7.761,43 M3

Severne pristupne saobraćajnice mosta preko reke Save, Lot 2 (od Novobeogradske železničke stanice do petlje Jurija Gagarina) su približno 1km duge, sačinjene od 1,000m nivelisanih, šestotrakih, paralelnih vijadukata za drumski saobraćaj i 1,000m dvokolosečnih vijadukata za budući beogradski Metro Sistem .

Ključne pozicije:
- Izrada izvođačkog projekta
- Ugradnja armature: 2.007.351 kg
- Ugradnja betona: 14.301 m3
- Ugradnja asfalta: 4.900 t