• srpski

Most Kijevo

Most br.13 “Kijevski potok” izveden je u sklopu 70 km duge obilaznice oko Beograda, kojom se teški saobraćaj izmešta iz urbanog jezgra grada. Nalazi se u sektoru B5.1, delu koji povezuje petlju ''Orlovača'' sa tunelom ''Straževica''.
Most „M13” je kontinualni predhodno napregnuti gredni nosač sandučastog poprečnog preseka konstantne visine 1.8m. Most ima 16 raspona dužine oko 35m. Konstrukcija je podužno prethodno napregnuta, a u poprečnom pravcu armirana. Superstruktura leži na 17 stubova od kojih je najviši 40m visine.

Ključne pozicije:
- Izrada glavnog projekta
- Zemljani radovi: 15.000 m3
- Bušeni šipovi Ø1200: 573 m
- Ugradnja betona: 8.746 m3
- Ugradnja armature: 744.582 kg
- Ugradnja PVC cevi Ø100-350: 2.800 m