• srpski

Saobraćajnica Severna tangetnta – Pristupne saobraćajnice mostu Zemun-Borča

Ovaj kružni put će biti dug 21.2 km, i direktno će povezati put T6 sa autoputem za Pančevo, presecajući Zrenjaninski put. Projekat "Severna tangenta" obuhvata i osam mostovskih konstrukcija različite dužine od 35 do 545 metara, koje premošćuju kanale, puteve i železničku prugu.

Ključne pozicije:
- Ugradnja armature: 5.132 t
- Ugradnja betona: 41.710 m3
- Bušeni šipovi: 5.418 m1
- Nasipanje peska: 1.820.000 m3
- Nasipanje šljunka: 7.710 m3
- Nasipanje kamena: 40.500 t
- Polaganje elektro-kablova: 23 km
- Polaganje kanalizacionih cevi: 53 km