• srpski

Autoput Novi Beograd

Radovi na rehabilitaciji autoputa E75 kroz Beograd, LOT 2, deonica "Surčin" Petlja "Aerodrom" - "Bubanj Potok", km 564+582-km 594+300

Ključne pozicije:
- Zemljani radovi: 10.000 m3
- Ugradnja betona: 520 m3
- Ugradnja armature: 6.800 kg
- Ugradnja drenažnih cevi: 600 m - Ugradnja asfalta: 161.400 t