• srpski

Petlja Novi Beograd


Severne pristupne saobraćajnice mosta preko reke Save, Lot 2 (od Novobeogradske železničke stanice do petlje Jurija Gagarina) su približno 1km duge, sačinjene od 1,000m nivelisanih, šestotrakih, paralelnih vijadukata za drumski saobraćaj i 1,000m dvokolosečnih vijadukata za budući beogradski Metro Sistem .

Ključne pozicije:
- Izrada izvođačkog projekta
- Ugradnja armature: 2.007.351 kg
- Ugradnja betona: 14.301 m3
- Ugradnja asfalta: 4.900 t