• srpski

Petlja “Hipodrom”

Petlja “Hipodrom” je deo unutrašnjeg magistralnog prstena kome pripada i Most na Adi. Realizacija projekta petlje ”Hipodrom” podeljena je u tri faze. Prva a faza obuhvatala je izgradnju centralnog dela petlje kojim je premošten četvorokolosečni pružni prelaz. Sa Prvom b fazom uspostavlja se veza petlje “Hipodrom” sa Požeškom ulicom i Banovim Brdom, dok se izgradnjom Prve c faze omogućava direktna veza sa Mostom na Adi.

Petlja “Hipodrom” ima 20 mostovskih konstrukcija čija ukupna površina iznosi 33.000 m2. U sklopu Prve a faze izgrađeno je 11 mostovskih konstrukcija. Centralna mostovska konstrukcija koja premošćava četvorokolosečnu prugu je klasična armirano betonska konstrukcija, osim na delu iznad pruge gde su glavni nosači rađeni kao montažni, klasično armirano-betonski nosači. Karakteristično je za ove nosače da su projektovani i izvedeni u liniji zakrivljenja lepeze, na mestu gde su montirani, čime predstavljaju jedinstveni, do sada izvedeni oblik.

Ključne pozicije:
- Zemljani radovi: 144.000 m3
- Ugradnja armature: 6.120 t
- Ugradnja betona: 43.250 m3
- Kablovi za prednaprezanje: 477 t
- Bušeni šipovi: 5.700 m
- Ugradnja asfalta: 18.000 t